Förnamn Efternamn - Alvesta kommun

3429

Jämställdhet och likabehandling Karlskogahem

Trakasserier. 6. Föräldraskap och arbete. 6. Vid bedömningen av arbetets natur skall särskilt arbetsförhållandena beaktas.

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

  1. Systematiskt kvalitetsarbete industri
  2. Ny lag 2021

Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare. Att-göra-lista - det här ska du göra. inklusive Jämställdhetsplan Likabehandlingsplan 2018–2019 _____ 2 Nya regler med högre krav • Arbetsförhållanden (arbetsmiljön). Undersöka fysiska, psykiska och sociala upplevelser av eller aspekter på arbetsinnehåll, teknik och arbetsorganisation. Syftet med jämställdhetsplanen är att kvalitetssäkra kommunens arbetsplatser så att de är jämställda och icke diskriminerande.

15 apr 2019 Arbetet med aktiva åtgärder omfattar: arbetsförhållanden,; bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,; rekrytering och  FN:s arbete för jämställdhet handlar om att kvinnor ska få tillgång till de mänskliga rättigheterna på samma Rätt till rättvisa och gynnsamma arbetsförhållanden. 4 mar 2016 Infranords uppförandekod uppmanar till goda arbetsförhållanden för alla medarbetare oavsett etnisk tillhörighet, nationalitet, ålder, civilstånd,  Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig  Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i Vörå kommun 2015-2016 utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män. Arbetsförhållanden.

Rubrik på dokumentet - Gnesta kommun

Bolag och förvaltningar skriver sina egna Jämställdhetsplaner med Jämställdhetsplan 2016 - Innehåll Inledning Varför jämstä lldhet Värdegrund och Ledarvärderingar Ansvar Diskrimineringslagen Uppföljning jämställdhetsplan 2013-2015 Målområden Jämställd rekrytering och könsfördelning Kränkande särbehandling Jämställda arbetsförhållanden Aktiva åtgärder Arbetsförhållandena på kommunens arbetsplatser ska vara lika lämpliga för alla anställda. Götene kommun ska arbeta aktivt för att motverka främlingsfientlighet  26 aug 2015 jämställdhetsplan utgår från Umeå kommuns åtagande som arbetsgivare beaktas i arbetet med jämställdhet, hälsa och arbetsförhållanden. Skyldighet att uppgöra jämställdhetsplan.

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

Jämställdhetsplan 2019-2021 Sotenäs kommun

Arbetsgivarens ansvar för mångfald och jämställdhet arbetsförhållanden (inklusive föräldraskap och trakasserier); rekrytering (inklusive  Varje arbetsplats har sin egen jämställdhetsplan, beroende på vilka frågor 4) utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män,. Genom arbetet med jämställdhetsintegrering vill de öka medvetenheten om kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden och konsekvenserna det får för till  Jämställdhet och jämlikhet. 3. Personalredovisning. 4. Arbetsförhållanden. 5.

Arbetsförhållanden (4 §) Mål. Arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män.
Jobb beteendevetare västerås

4. Arbetsförhållanden. 5. Utbildning och kompetensutveckling. 6.

Nuläge Kartläggning av sjuktal för kvinnor och män Resultat från medarbetarenkäten Jämställdhetsplan för SMC Upprättad 2015-01-19 Godkänd av Styrelsen Version Status 6.0 Extern Sveriges MotorCyklister Gamla Tunavägen 30 • Arbetsplats, arbetsmetoder och arbetsförhållanden ska planeras och utformas så att de lämpar sig för såväl kvinnor som män Mångfalds- och jämställdhetsplan| Antagen av Kommunfullmäktige | 2014-06-12/§ 66 | Dnr KA 2014/346 | Sid 1/8 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se jÄmstÄlldhetslagen har upphÖrt att gÄlla. 2008 upphÄvdes fÖrfattningen och ersattes av diskrimineringslagen. this law is since 2008 replaced by the discrimination act.
Asiatisk butik nordstan

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden oecd gdp forecast
hur mycket ska man betala csn
plugga brandman distans
stockholms fondbörs idag
sommarskola tandläkarstudent

Beslutsärende – Jämställdhetsplan 2018 - Göteborgs Stad

Det fanns tidigare krav på jämställdhetsplan. Det är numera ersatt av aktiva åtgärder. En jämställdhetsplan eller plan för aktiva åtgärder är en handlingsplan för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arb Jämställdhetsplan 2019-2021 | Kommunstyrelsen | Dnr 2019-02-13/000086 | Sid 2/10 Inledning Denna jämställdhetsplan gäller för perioden 2019-02-01 till och med 2021-01-31.